Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy operator akumulatorowych podnośnikowych wózków widłowych z dyszlem musi przechodzić badania psychotechniczne?

Czy operator akumulatorowych podnośnikowych wózków widłowych z dyszlem musi przechodzić badania psychotechniczne?

08.03.10
articleImage: Czy operator akumulatorowych podnośnikowych wózków widłowych z dyszlem musi przechodzić badania psychotechniczne? fot. Thinkstock
Czy operator akumulatorowych podnośnikowych wózków widłowych z dyszlem (sterowanych z poziomu roboczego) musi przechodzić badania psychotechniczne?
Badania lekarskie profilaktyczne, wstępne i okresowe, wykonywane są przez lekarza medycyny pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm) - dalej r.b.p. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stanowiące załącznik nr 1 do r.b.p. W pozycji V (inne czynniki) p. 2. tych wskazówek, określono zakres badań lekarskich dla pracowników skierowanych do wykonywania prac wymagających pełnej sprawności psychoruchowej. Niezależnie od badań ogólnych, wykonanych podczas badań wstępnych, lekarz medycyny pracy powinien skierować tych pracowników na badania okulistyczne i neurologiczne (a w przypadku badań okresowych, w zależności od wskazań), jako na badania lekarskie, a także na testy psychofizyczne (a w przypadku badań okresowych, w zależności od wskazań), jako na badania pomocnicze. W § 2 ust. 2 r.b.p. lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne został upoważniony do poszerzenia zakresu badań o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczania krótszego terminu następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi on, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika już zatrudnionego i skierowanego na badania okresowe. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe stanowią część badania profilaktycznego.

W tej sytuacji należy stwierdzić, że to lekarz wykonujący badania profilaktyczne, a nie pracodawca, powinien określić, czy operator akumulatorowych podnośnikowych wózków widłowych z dyszlem, sterowanych z poziomu roboczego wykonuje prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej, biorąc pod uwagę predyspozycje pracownika, miejsce i warunki pracy oraz złożoność obsługi wózka podnośnikowego. Dla pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami istotne i skutkujące jest orzeczenie wydane na zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza po wykonaniu badań, w tym również ewentualnych psychotestów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do r.b.p., w którym to orzeczeniu lekarz stwierdza, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora akumulatorowych podnośnikowych wózków widłowych z dyszlem.
Kazimierz Kościukiewicz
Abc/Bhp 08.03.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Urlopowe BHP

  Obrazek do artykułu: Urlopowe BHP

  Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a wraz z nimi upragniony urlop. Kilkudniowy lub dłuższy, przez wszystkich pracowników wyczekiwany przez okrągły rok. Co zrobić, aby niósł on ze sobą tylko i wyłącznie przyjemności? Oto trzy kluczowe wskazówki. Więcej

 • ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Obrazek do artykułu: ZUS dofinansuje bezpieczeństwo w pracy

  Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Złożone przez nich projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy pokrywają pełną pulę, blisko 48 mln zł, którą Zakład ma do rozdysponowania w tym roku. ZUS nie... Więcej

 • Ponad 100 partnerów kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

  Obrazek do artykułu: Ponad 100 partnerów kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

  Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) potwierdziła, że do prowadzonej przez nią ogólnoeuropejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" na lata 2016-2017 przystąpiła pierwsza fala oficjalnych partnerów kampanii i... Więcej

 • Lista materiałów objętych nadzorem górniczym ma być krótsza

  Obrazek do artykułu: Lista materiałów objętych nadzorem górniczym ma być krótsza

  Lista stosowanych w kopalniach wyrobów i materiałów objętych nadzorem górniczych wkrótce może być krótsza; nad jej weryfikacją pracuje obecnie specjalny zespół – wynika z informacji Wyższego Urzędu Górniczego (WUG). Ma to zmniejszyć koszty ponoszone... Więcej

 • Na jakich zasadach PIP możne wnioskować o zwiększenie składki wypadkowej?

  Obrazek do artykułu: Na jakich zasadach PIP możne wnioskować o zwiększenie składki wypadkowej?

  Inspektor pracy może wystąpić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o podwyższenie płatnikowi o 100% stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalanej na najbliższy rok składkowy. Wniosek jest dopuszczalny wtedy, gdy w czasie... Więcej

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE