Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy operator akumulatorowych podnośnikowych wózków widłowych z dyszlem musi przechodzić badania psychotechniczne?

Czy operator akumulatorowych podnośnikowych wózków widłowych z dyszlem musi przechodzić badania psychotechniczne?

08.03.10
articleImage: Czy operator akumulatorowych podnośnikowych wózków widłowych z dyszlem musi przechodzić badania psychotechniczne? fot. Thinkstock
Czy operator akumulatorowych podnośnikowych wózków widłowych z dyszlem (sterowanych z poziomu roboczego) musi przechodzić badania psychotechniczne?
Badania lekarskie profilaktyczne, wstępne i okresowe, wykonywane są przez lekarza medycyny pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm) - dalej r.b.p. Zakres i częstotliwość badań profilaktycznych określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stanowiące załącznik nr 1 do r.b.p. W pozycji V (inne czynniki) p. 2. tych wskazówek, określono zakres badań lekarskich dla pracowników skierowanych do wykonywania prac wymagających pełnej sprawności psychoruchowej. Niezależnie od badań ogólnych, wykonanych podczas badań wstępnych, lekarz medycyny pracy powinien skierować tych pracowników na badania okulistyczne i neurologiczne (a w przypadku badań okresowych, w zależności od wskazań), jako na badania lekarskie, a także na testy psychofizyczne (a w przypadku badań okresowych, w zależności od wskazań), jako na badania pomocnicze. W § 2 ust. 2 r.b.p. lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne został upoważniony do poszerzenia zakresu badań o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczania krótszego terminu następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi on, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika już zatrudnionego i skierowanego na badania okresowe. Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe stanowią część badania profilaktycznego.

W tej sytuacji należy stwierdzić, że to lekarz wykonujący badania profilaktyczne, a nie pracodawca, powinien określić, czy operator akumulatorowych podnośnikowych wózków widłowych z dyszlem, sterowanych z poziomu roboczego wykonuje prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej, biorąc pod uwagę predyspozycje pracownika, miejsce i warunki pracy oraz złożoność obsługi wózka podnośnikowego. Dla pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami istotne i skutkujące jest orzeczenie wydane na zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza po wykonaniu badań, w tym również ewentualnych psychotestów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do r.b.p., w którym to orzeczeniu lekarz stwierdza, że brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora akumulatorowych podnośnikowych wózków widłowych z dyszlem.
Kazimierz Kościukiewicz
Abc/Bhp 08.03.10
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE