Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy mechanik wydziałowy, wykonujące drobne naprawy maszyn, używający elektronarzędzi, powinien posiadać uprawnienia SEP?

Czy mechanik wydziałowy, wykonujące drobne naprawy maszyn, używający elektronarzędzi, powinien posiadać uprawnienia SEP?

14.11.11

Jakie uprawnienia powinien posiadać mechanik wydziałowy?
Czy mechanik wydziałowy, wykonujący drobne naprawy maszyn, używający elektronarzędzi m.in. szlifierek, wiertarek powinien posiadać uprawnienia SEP?
Czy wystarczy instruktaż stanowiskowy na stanowisku mechanik wydziałowy?

articleImage: Czy mechanik wydziałowy, wykonujące drobne naprawy maszyn, używający elektronarzędzi, powinien posiadać uprawnienia SEP? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Mechanik wydziałowy nie musi posiadać kwalifikacji energetycznych SEP podczas wykonywania drobnych napraw maszyn i używania elektronarzędzi m.in. szlifierek, wiertarek. Przy wykonywaniu takich prac wystarczy przeszkolenie w zakresie bhp, instruktaż stanowiskowy na stanowisku mechanik wydziałowy, przeprowadzone przez bezpośredniego przełożonego pracownika.
Mechanik wydziałowy powinien posiadać kwalifikacje energetyczne SEP, gdyby podczas swoich obowiązków wykonywał pracę przy urządzeniach, instalacjach i sieciach, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określonych w załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) - dalej r.s.k.e.u. W takim przypadku nie wystarczy instruktaż stanowiskowy na stanowisku mechanik wydziałowy.
Zgodnie z § 3 r.s.k.e.u. rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 1 do r.s.k.e.u. Zgodnie z § 4 r.s.k.e.u. nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących:
urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi,
urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.
Zgodnie z § 5 r.s.k.e.u. eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne dla następujących rodzajów prac i stanowisk pracy:
eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym,
dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
Załącznik nr 1 do r.s.k.e.u. wskazuje 3 grupy urządzeń, instalacji i sieci, przy których dozorze lub eksploatacji wymaganie jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji:

Grupa 1.
Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:
urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
urządzenia elektrotermiczne;
urządzenia do elektrolizy;
sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
elektryczna sieć trakcyjna;
elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 2.
Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:
kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;
urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
urządzenia ratowniczo-gaśnicze i ochrony granic.

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
turbiny gazowe;
aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
Uprawnienia energetyczne wcześniej wydane na okres bezterminowy, od dnia 1 maja 2005 r. ważne są przez 5 lat. Powyższą zmianę wprowadził art. 16 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 552).

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE