Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Czy istnieje przepis określający górną dopuszczalna granicę temperatury w pomieszczeniach biurowych latem?

Czy istnieje przepis określający górną dopuszczalna granicę temperatury w pomieszczeniach biurowych latem?

11.09.12

Przepisy nie określają dopuszczalnej, górnej granicy temperatury jaka może występować w pomieszczeniach pracy, niezależnie od pory roku.

articleImage: Czy istnieje przepis określający górną dopuszczalna granicę temperatury w pomieszczeniach biurowych latem? fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

W myśl § 30 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p. w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą niż 14°C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna oraz w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18°C.
Nie istnieją natomiast normy określające temperaturę maksymalną. Jedyny wyjątek dotyczy pracy osób młodocianych, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.) nie mogą oni pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza – 65%.

Zobacz więcej: Wykaz prac wzbronionych młodocianym powinien znaleźć się w regulaminie pracy>>

Wobec braku określenia w r.b.h.p. optymalnej temperatury w pomieszczeniach pracy, istnieje możliwość posiłkowania się w zakresie utrzymania pomieszczeń pracy – stosownie do § 3 r.b.h.p. – wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) – dalej r.w.t.b.
Można uznać, że określone w § 134 r.w.t.b. temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń – dla pomieszczeń pracy biurowej: 20°C – odpowiadają w przybliżeniu optymalnym temperaturom w pomieszczeniach pracy. W okresie letnim, gdy pracownicy lżej się ubierają, temperatura powinna być jednak nieco wyższa (22-24°C), gdyż warto mieć na uwadze, że różnice temperatur wewnętrznej i zewnętrznej przekraczające 5-7°C mogą powodować przeziębienia pracowników i w konsekwencji absencję chorobową.
Pracodawca powinien także pamiętać, że w przypadku, gdy na stanowiskach pracy temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279) jest obowiązany zapewnić pracownikom napoje (np. wodę).

Zobacz także: W czasie upałów firma musi zapewnić napoje i wymianę powietrza>>

Zobacz więcej: Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami>>

Zobacz więcej: Optymalna temperatura w środowisku pracy>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pracodawca zadba o temperaturę

  Obrazek do artykułu: Pracodawca zadba o temperaturę

  Przy lekkiej pracy fizycznej, np. w biurach, temperatura nie powinna być niższa niż 18 stopni C. Pozostali pracownicy, zatrudnieni np. w halach produkcyjnych, powinni mieć zapewnioną temperaturę nie niższą niż 14 stopni C, chyba że względy... Więcej

 • W upał szybszy fajrant

  Obrazek do artykułu: W upał szybszy fajrant

  Gdy temperatura w biurach przekracza 30 stopni, część urzędów skraca pracę. Prawo na to pozwala. Więcej

 • Także podczas upałów pracodawca musi chronić zdrowie podwładnych

  Obrazek do artykułu: Także podczas upałów pracodawca musi chronić zdrowie podwładnych

  Zgodnie z art. 94 pkt 2a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. pracodawca jest obowiązany organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie jej uciążliwości.... Więcej

 • W czasie upałów firma musi zapewnić napoje i wymianę powietrza

  Obrazek do artykułu: W czasie upałów firma musi zapewnić napoje i wymianę powietrza

  Obowiązek pracodawcy stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy obejmuje również zapewnienie temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy. Przepisy nie wskazują jej maksymalnej wartości, z wyjątkiem pracowników młodocianych,... Więcej

 • Nowa dyrektywa ciśnieniowa

  Obrazek do artykułu: Nowa dyrektywa ciśnieniowa

  19 lipca 2016 r. wejdzie w życie nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz. Urz.... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE