Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Ciężar przedmiotów przenoszonych przez jedną osobę jest ściśle określony

Ciężar przedmiotów przenoszonych przez jedną osobę jest ściśle określony

23.06.14

Jakie normy dźwigania (dla kobiet i mężczyzn) obowiązują przy ręcznych pracach transportowych w odniesieniu do substancji niebezpiecznych?

articleImage: Ciężar przedmiotów przenoszonych przez jedną osobę jest ściśle określony fot. Thinkstock

Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Pracownik, który zostaje dopuszczony do ręcznych prac transportowych, powinien legitymować się odpowiednią wiedzą na temat bezpieczeństwa i specyfiki wykonywanych czynności. Dlatego też pracodawca zobowiązany jest nie tylko do stosownego przeszkolenia personelu, ale także zapewnienia mu szczegółowych informacji na temat przemieszczanego przedmiotu, które w szczególności powinny dotyczyć jego masy i położenia jego środka ciężkości, zwłaszcza w przypadku, gdy masa jest nierównomiernie rozłożona (§ 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych, Dz. U. Nr 26, poz. 313 z późn. zm.) – dalej r.b.r.p.t.
Do obowiązków pracodawcy należy również informowanie pracowników o: 1) wszystkich aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) wymaganiach ergonomii, 3) wynikach oceny ryzyka zawodowego, 4) środkach bezpieczeństwa zapobiegających urazom, a zwłaszcza urazom kręgosłupa.

Zobacz więcej: Ocena ryzyka zawodowego jest istotnym elementem systemu zarządzania bhp>>

Ciężar przedmiotów, które mogą być przenoszone przez jedną osobę jest ściśle określony. Stosownie do § 13 ust. 1 r.b.r.p.t. masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych samodzielnie przez pracownika nie może przekraczać 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej. Przedmioty cięższe niż 30 kg nie mogą być ręcznie przenoszone na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.
Ograniczenia dotyczące wykonywania ręcznych prac transportowych przez kobiety określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. Nr 114, poz. 545 z późn. zm.). Prace wzbronione kobietom związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów:
a) przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów (po powierzchni płaskiej) masa towarów nie może przekroczyć: 12 kg - przy pracy stałej; 20 kg - przy pracy dorywczej;
b) przy ręcznym przenoszeniu pod gorę (po pochylniach, schodach, itp.) ciężarów masa towarów nie może przekroczyć: 8 kg - przy pracy stałej; 15 kg - przy pracy dorywczej.

Zobacz więcej: Wykaz prac wzbronionych kobietom należy zawrzeć w regulaminie pracy>>

Zobacz więcej: Kobiety nie mogą podnosić ciężarów o masie przekraczającej 20 kg>>

Prace wzbronione kobietom w ciąży i w okresie karmienia:
a) przy ręcznym podnoszeniu i przenoszeniu ciężarów (po powierzchni płaskiej): 3 kg - przy pracy stałej; 5 kg - przy pracy dorywczej;
b) przy ręcznym przenoszeniu pod górę (po pochylniach, schodach, itp.): 2 kg - przy pracy stałej; 3,75 kg - przy pracy dorywczej;
c) przy przewożeniu ciężarów: 12,5 kg - przy przewożeniu na taczkach jednokołowych; 20 kg - przy przewożeniu na wózkach 2-,3- i 4 kołowych.
Ograniczenia dotyczące wykonywania ręcznych prac transportowych przez młodocianych określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.) - dalej r.p.w.m.
Prace wzbronione młodocianym:
1) Prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów oraz prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów.
2) Ręczne dźwiganie i przenoszenie przez jedną osobę na odległość powyżej 25 m przedmiotów o masie przekraczającej:
a) przy pracy dorywczej: dla dziewcząt - 14 kg; dla chłopców - 20 kg;
b) przy obciążeniu powtarzalnym: dla dziewcząt - 8 kg; dla chłopców - 12 kg.
3) Ręczne przenoszenie pod górę, w szczególności po schodach, których wysokość przekracza 5 m, a kąt nachylenia - 30°, ciężarów o masie przekraczającej:
a) przy pracy dorywczej: dla dziewcząt - 10 kg; dla chłopców - 15 kg;
b) przy obciążeniu powtarzalnym: dla dziewcząt - 5 kg; dla chłopców - 8 kg.
4) Przewożenie przez dziewczęta ciężarów na taczkach i wózkach 2-kołowych poruszanych.

Zobacz więcej: Zatrudnienie młodocianego wiąże się z dodatkowymi obowiązkami>>

Przejdź do strony artykułu: « »
Roman Majer 23.06.14
Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 3 razy
 
ZOBACZ TAKŻE

Zapisz się na newsletter
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE