Strona główna » Wiedza » Analizy i komentarze » Bezpieczeństwo i higiena służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Bezpieczeństwo i higiena służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

11.04.17

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej powinni mieć zapewnione bezpieczne warunki wykonywania swoich zadań. W komentarzu Serwisu BHP Sebastian Kryczka omawia nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i finansów z 24.02.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

articleImage: Bezpieczeństwo i higiena służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej fot. Thinkstock

Fragment publikacji Serwisu BHP

Kluczowe obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby względem funkcjonariuszy spoczywają na kierownikach jednostek organizacyjnych. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i finansów z 24.02.2017 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. poz. 412) – dalej r.b.s.c.s., kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia funkcjonariuszom bezpieczne i higieniczne warunku służby. Przywołany przepis otwiera katalog obowiązków kierownika jednostki. Wydaje się, że jest on zamknięty ponieważ przepis nie posługuje się zwrotem „w szczególności" – który jednoznacznie sugerowałby na ewentualne obowiązki dodatkowe. Tym samym można uznać, że katalog zadań z zakresu bezpieczeństwa służby jakie spoczywają na kierownikach jednostek, wskazanych w § 1 r.b.s.c.s., ma charakter zamknięty i wyczerpujący.
Rolą kierownika jednostki organizacyjnej jest zapewnienie pełnienia służby w budynkach i pomieszczeniach, które spełniają wymagania i normy odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności oraz liczby funkcjonariuszy. Ponadto kierownik jednostki odpowiada za właściwe utrzymanie budynków, w tym znajdujących się w nich pomieszczeń i stanowisk służby, a także terenów i urządzeń z nimi związanych, w tym instalacji, oraz pojazdów.
Wypełnienie powyższych obowiązku koresponduje z przepisem art. 214 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) - dalej k.p., do którego odsyła ustawa z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947 ze zm.) - dalej u.KAS. Zgodnie z przywołaną normą, pracodawca jest obowiązany zapewniać pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników. Ponadto rolą pracodawcy jest utrzymywanie obiekty budowlane i znajdujące się w nich pomieszczenia pracy, a także tereny i urządzenia z nimi związane w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
Kolejny obowiązek ciążący na kierowniku jednostki względem funkcjonariuszy odnosi się do stworzenia właściwych warunków higieniczno-sanitarnych oraz udostępnienie funkcjonariuszom niezbędnych środków higieny osobistej. Podobnie i w tym przypadku rozporządzenie nie zawiera konkretyzacji wymienionych obowiązków, co nakazuje powołać się za pośrednictwem art. 221 ust. 3 u.KAS na regulacje powszechne – w tym art. 23715 k.p., na podstawie którego zostało wydane rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) - dalej r.o.b.h.p. Przepisy tego rozporządzenia będą miały zastosowanie do obowiązków kierownika jednostki, w której pełnią służbę funkcjonariusze.

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z: Serwis BHP
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...

  Obrazek do artykułu: Gdy protokół powypadkowy nie jest zgodny z prawdą...

  Gdy poszkodowany nie zgadza się z treścią protokołu powypadkowego, a jego zastrzeżenia nie są uwzględniane przez pracodawcę, może odwołać się do sądu pracy z wnioskiem o zmianę treści protokołu powypadkowego. Może również zawiadomić Państwową... Więcej

 • Dostosowanie stanowiska pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

  Obrazek do artykułu: Dostosowanie stanowiska pracy dla poszkodowanego w wypadku przy pracy

  O tym, że wypadek przy pracy to dla pracodawcy straty, nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Wstrzymana praca, zniszczony sprzęt, zwiększona składka na ubezpieczenie wypadkowe, odszkodowanie dla pracownika za uszkodzone przedmioty osobistego użytku – ... Więcej

 • Z biura na kanapę

  Obrazek do artykułu: Z biura na kanapę

  Z badań przeprowadzonych przez WorldatWork wynika, że aż 87% osób wybiera swoje mieszkanie jako lokalizację sprzyjającą pracy zdalnej. W domu czujemy się szczęśliwsi, pracujemy lepiej i efektywniej. Dowodzi tego również najnowszy raport Instytutu... Więcej

 • Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  Obrazek do artykułu: Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej

  5 lipca wejdzie w życie ustawa z 21.04.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 1169). Więcej

 • "Sądowy" protokół powypadkowy należy podpisać

  Obrazek do artykułu:

  Protokół powypadkowy, którego treść określił sąd w toku postępowania sądowego, powinien zostać opatrzony podpisami zarówno członków zespołu powypadkowego, jak i pracodawcy. Z treści protokołu może, a nawet powinno wynikać, że ustalenia zawarte w nim... Więcej

Zapisz się na newsletter

Polecamy w oficjalnej księgarni
Wolters Kluwer Profinfo.pl

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE