Strona główna » Wiedza » Pytania i odpowiedzi » Badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania sanitarno-epidemiologiczne

13.08.08
articleImage: Badania sanitarno-epidemiologiczne fot. Thinkstock
Czy lekarze mogą wyznaczać datę następnego badania w zakresie badań sanitarno-epidemiologicznych w sytuacji, gdy w § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191) są wymienione sytuację wymagające przeprowadzenia tych badań?

Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych – wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191) - przeprowadza się u osób podejmujących lub wykonujące prace przy wykonywaniu których jest możliwe przeniesienie zakażenia pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych A, B i C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella oraz innymi czynnikami chorobotwórczymi, na inne osoby, oraz u uczniów szkół i studentów szkół wyższych kształcących się do wykonywania tych prac.


Jako odpowiedź zacytujmy wyjaśnienie rzecznika prasowego Głównego Inspektora Sanitarnego Jana Bondara, opublikowane w kwartalniku “Informator Ochrony Pracy” nr 3/2008.
„(...) Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań bądź o czasowym lub trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, lekarz przekazuje osobie badanej i przedsiębiorcy oraz wpisuje do karty badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.
Natomiast z przepisu § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz. U. Nr 25, poz. 191), wynika, iż lekarz na podstawie badania lekarskiego i wyników badań laboratoryjnych, wydaje orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań, czasowym albo trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac lub odbywania nauki, dokumentując jego wynik w karcie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wyniki wykonanych badań laboratoryjnych oraz treść orzeczenia lekarz wpisuje do książeczki badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych.
Wpis do książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych nie jest równoważny z wystawieniem przez lekarza orzeczenia lekarskiego. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż obowiązkiem pracodawcy jest więc przechowywanie orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań bądź o czasowym lub trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac, natomiast książeczka badań dla celów sanitarno-epidemiologicznych stanowi dokumentację osoby, u której przeprowadzono ww. badania.
Ponadto należy podnieść, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych określa częstotliwość przeprowadzania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych, wskazując jedynie trzy konkretne sytuacje, w których należy przeprowadzić badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych. Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych przeprowadza się przed podjęciem pracy, rozpoczęciem nauki oraz ponownym podjęciem pracy lub nauki, po przebyciu zakażenia określonym w niniejszym rozporządzeniu (§ 1) czynnikiem chorobotwórczym. Określona w § 3 przez częstotliwość badań odnosi się zarówno do badań lekarskich, jak też do badań laboratoryjnych.
Wątpliwości budzi konieczność przeprowadzania badań sanitarno-epidemiologicznych każdorazowo przed podejmowaniem pracy. Należy podkreślić, iż wykonywanie wyżej wskazanych badań, każdorazowo z chwilą podjęcia pracy przy zmianie pracodawcy jest merytorycznie uzasadnione, gdyż w zależności od rodzaju i miejsca wykonywanej pracy istnieje ryzyko szerzenia się różnych zakażeń lub szerzenia się ich różnymi drogami.
Uzasadnieniem dla powyższego twierdzenia jest również treść normy zawartej w art. 6 ust. 11 ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach, który nakłada na przedsiębiorcę obowiązek skierowania na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych pracowników wykonujących prace, określone w wykazie o którym mowa w art. 6 ust. 4.
Lekarz, w oparciu o posiadaną wiedzę medyczną oraz po uzyskaniu informacji od pracownika o rodzaju i miejscu świadczonej pracy ma możliwość wskazania następnego terminu na przeprowadzenie przedmiotowych badań (załącznik nr 2 do przedmiotowego rozporządzenia). W związku z powyższym oraz zgodnie z treścią art. 6 ust. 11 ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach obowiązkiem przedsiębiorcy jest skierowanie osób wykonujących prace, przy których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, na badania sanitarno-epidemiologiczne i pokrycie kosztów tych badań.
Natomiast w przypadku, gdy pracownik/przedsiębiorca nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego, w którym określono kolejny termin przeprowadzenia badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, należy wyjaśnić, iż orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań, czasowym albo trwałym przeciwwskazaniu do wykonywania prac lub odbywania nauki nie podlegają „trybowi odwoławczemu” ponieważ nie są wydawane w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym. Orzeczenia lekarskie mają charakter wiążącej opinii. Osoba niezadowolona z treści rozpoznania lub zaświadczenia lekarskiego może wnosić do lekarza o ponowne przeprowadzanie weryfikacji przeprowadzonego badania i zmianę treści zaświadczenia lub zwrócić się o zbadanie i wydanie opinii lekarskiej o stanie zdrowia do innego lekarza.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są uprawnione do kontrolowania lekarzy w przedmiocie wydawanych przez nich orzeczeń.”

Zobacz wszystkie materiały pochodzące z:
Skomentowano 0 razy
Średnia ocena artykułu (oddanych głosów: 0)

 
ZOBACZ TAKŻE

 • Pożar w fabryce stolarki budowanej

  Obrazek do artykułu: Pożar w fabryce stolarki budowanej

  19 zastępów straży pożarnej brało udział w gaszeniu pożaru, który wybuchł w niedzielę rano w zakładzie w Nowej Wsi Rzecznej (Pomorskie) produkującym stolarkę budowalną. Ogień udało się opanować: trwa dogaszanie. Pożar zniszczył dwie z trzech hal... Więcej

 • Pracodawca zachęca do noszenia odzieży odblaskowej

  Obrazek do artykułu: Pracodawca zachęca do noszenia odzieży odblaskowej

  Odzież odblaskowa służy zwiększeniu naszej widoczności nie tylko w nocy, ale również za dnia i warto jej używać wszędzie tam, gdzie panuje wzmożony ruch pojazdów, a ryzyko potrącenia jest szczególnie wysokie - uważa zarząd firmy Raben, który promuje... Więcej

 • Specjalistyczne pojazdy mają poprawić bezpieczeństwo na torach

  Obrazek do artykułu: Specjalistyczne pojazdy mają poprawić bezpieczeństwo na torach

  PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały 23 lutego umowę na zakup 36 specjalistycznych pojazdów do utrzymania infrastruktury kolejowej. Mają one zapewnić sprawne kursowanie pociągów dzięki szybciej wykonywanym pracom interwencyjnym i naprawie torów. Więcej

 • Nauczycielka chemii oskarżona za wypadek w szkole

  Obrazek do artykułu: Nauczycielka chemii oskarżona za wypadek w szkole

  Zarzut nieumyślnego narażenia na niebezpieczeństwo zdrowia uczniów przedstawiła prokuratura w Elblągu nauczycielce ze szkoły podstawowej. Podczas przenoszenia paczek z pomocami naukowymi do pracowni chemicznej jeden z jej uczniów został poparzony... Więcej

 • Kopalnie testują innowacyjne oświetlenie podziemnych kolejek

  Obrazek do artykułu: Kopalnie testują innowacyjne oświetlenie podziemnych kolejek

  Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW), w której kopalniach jest w sumie ok. 270 km podziemnych kolejek podwieszanych, służących do transportu pracowników i materiałów, wprowadza nowe oświetlenie części takich urządzeń. W efekcie podziemny transport ma być... Więcej

Zapisz się na newsletter
Polecamy:
NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE