Patronat

Serwis BHP

Serwis Budowlany

Analizy i komentarze

 • Wymiana powietrza powinna odpowiadać potrzebom użytkowym i funkcji pomieszczeń pracy

  Obrazek do artykułu: Wymiana powietrza powinna odpowiadać potrzebom użytkowym i funkcji pomieszczeń pracy

  Wentylacja powinna zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę, wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm... Więcej

  Krzysztof Zamajtys, 20.02.2017

 • Nie dla wszystkich substancji chemicznych określono NDS

  Obrazek do artykułu: Nie dla wszystkich substancji chemicznych określono NDS

  Pracodawca, który stosuje substancję chemiczną lub mieszaninę, dla której nie określono najwyższych dopuszczalnych stężeń, powinien zapewnić stosowanie środków ochrony indywidualnej zgodnie z zaleceniami producenta określonymi w karcie... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 17.02.2017

 • Weź zdrowie w swoje ręce!

  Obrazek do artykułu: Weź zdrowie w swoje ręce!

  Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo - to hasła, które, choć szczególnie istotne, są często pomijane w codziennej pracy związanej z użytkowaniem narzędzi ręcznych. Chcąc zmienić ten stan rzeczy i pokazać, jak ważna jest wiedza i troska o swoje... Więcej

  16.02.2017

 • Praca w biurze nie taka bezpieczna

  Obrazek do artykułu: Praca w biurze nie taka bezpieczna

  Z punktu widzenia bhp, pracę administracyjno-biurową powszechnie uważa się za jedną z najbezpieczniejszych, bo niby do jakich wypadków może dochodzić za, przed, pod biurkiem? Okazuje się, że to złudne mniemanie, przynajmniej w świetle danych Głównego... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 04.02.2017

 • Piętrowanie palet musi zapewniać bezpieczeństwo transportu

  Obrazek do artykułu: Piętrowanie palet musi zapewniać bezpieczeństwo transportu

  Prawidłowe rozmieszczenie ładunku na środku transportowym zapewni bezpieczne warunki przewozu i przeładunku. Więcej

  Krzysztof Zamajtys, 03.02.2017

 • Zimowe BHP

  Obrazek do artykułu: Zimowe BHP

  W ubiegłym sezonie, tylko na stokach obsługiwanych przez GOPR doszło do ponad 1000 zdarzeń, które wymagały interwencji ratowników. Można uniknąć przykrych następstw białego szaleństwa, kierując się kilkoma sprawdzonymi zasadami zimowego BHP, które... Więcej

  27.01.2017

 • Jak dobrać rękawice antywibracyjne?

  Obrazek do artykułu: Jak dobrać rękawice antywibracyjne?

  Przy doborze rękawic antywibracyjnych podstawowe znaczenie ma ich rozmiar. Nie zawsze udaje się go dopasować dla wszystkich pracowników, dlatego zalecany jest dobór indywidualny - dostosowany do konkretnego pracownika, nie zaś stanowiska pracy. Więcej

  Roman Majer, 19.01.2017

 • Kontrolę pracowniczych szafek należy przeprowadzić w porozumieniu z podwładnymi

  Obrazek do artykułu: Kontrolę pracowniczych szafek należy przeprowadzić w porozumieniu z podwładnymi

  Nie ma przeciwwskazań, aby pracodawca lub reprezentujący go kierownik dysponowali zapasowym kluczem do szafek pracowniczych. Nie powinni oni jednak bez uzasadnionej przyczyny robić z niego użytku, tj. otwierać szafki bez wiedzy i pod nieobecność... Więcej

  Maciej Ambroziewicz, 17.01.2017

 • Przegląd oświetlenia awaryjnego nie rzadziej niż raz w roku

  Obrazek do artykułu: Przegląd oświetlenia awaryjnego nie rzadziej niż raz w roku

  Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne oświetlenia awaryjnego, w tym oświetlenia ewakuacyjnego na terenie obiektu użyteczności publicznej, powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Więcej

  Krzysztof Zamajtys, 16.01.2017

 • Nadmiar znaków bezpieczeństwa szkodzi bhp

  Obrazek do artykułu: Nadmiar znaków bezpieczeństwa szkodzi bhp

  Różnego rodzaju znaki stanowią nieodłączny element naszego życia codziennego. Mają one na celu przekazanie w prosty sposób komunikatu informacyjnego lub ostrzegawczego, który będzie zrozumiały dla możliwie szerokiej grupy odbiorców. Znaki... Więcej

  Łukasz Wawszczak, 09.01.2017