Powiatowy zespół do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - Wągrowiec

Adres:

62-100 Wągrowiec
Kcyńska 48

tel: 67 262-22-80
fax: 67
www:
e-mail: pcpzo_wagrowiec@wp.pl