Najnowsze zmiany w prawie

RSS rss

PIP nie wskaże uprawnionego do emerytury pomostowej

Obrazek do artykułu: PIP nie wskaże uprawnionego do emerytury pomostowej

Według doniesień Dziennika Gazety Prawnej, główny inspektor pracy, domaga się, by Minister Pracy podjął działania legislacyjne dotyczące precyzyjnego określenia uprawnień inspektorów w zakresie tworzenia ewidencji osób zatrudnionych w warunkach... Więcej

Za bezpieczeństwo i higienę w szkole odpowiada jej dyrektor

Obrazek do artykułu: Za bezpieczeństwo i higienę w szkole odpowiada jej dyrektor

Dyrektor szkoły, poza funkcjami pedagogicznymi, pełni rolę pracodawcy w zakresie określonym Kodeksem pracy dla nauczycieli i pracowników pomocniczych szkoły oraz jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów, przedszkolaków, wychowanków itp. Więcej

Wada oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę

Obrazek do artykułu: Wada oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę

Umowa o pracę ustaje na skutek zdarzeń niezależnych, a przynajmniej niezupełnie zależnych od jej stron (np. nadejście terminu, na który zawarto umowę, wykonanie umówionej pracy, śmierć strony umowy) bądź na skutek złożenia oświadczenia wyrażającego... Więcej

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom aktualne instrukcje bhp

Obrazek do artykułu: Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom aktualne instrukcje bhp

Przepisy nakładają na pracodawców obowiązek opracowania i udostępniania pracownikom regulacji wewnątrzzakładowych w zakresie bhp. Regulacje te mają gwarantować bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy, a także minimalizować ryzyko powstawania... Więcej

Co nowego w prawie

Specjalista ds. bhp powinien posiadać specjalne kwalifikacje

Obrazek do artykułu: Specjalista ds. bhp powinien posiadać specjalne kwalifikacje

Zakład pracy zatrudniający sześciu pracowników, utworzył służbę bhp, a następne zatrudnił na umowę o prace osobę, która ukończyła studia podyplomowe z bhp. Czy po roku czasu osoba ta będzie mogła posługiwać się tytułem specjalisty ds. bhp? Więcej

Pobicie pracownika wystarczy do przyjęcia związku zdarzenia z pracą

Obrazek do artykułu: Pobicie pracownika wystarczy do przyjęcia związku zdarzenia z pracą

Pracodawca musi uznać za wypadek przy pracy zdarzenie, w trakcie którego doszło do pobicia pracownika przez innego zatrudnionego. Nie ma przy tym znaczenia, że miało to miejsce przed przystąpieniem do pracy np. w przebieralni – orzekł Sąd Najwyższy w... Więcej

BHP - kanał TV na YouTube

Polecamy: